Mladí lékaři z.s.

V naší snaze bojovat za lepší podmínky pro mladé lékaře a pomáhat jim na jejich nelehké cestě českým zdravotnictvím nejsme zdaleka sami. Existuje řada oborových uskupení a spolků, které lékařům pomáhají. 

Zde je jejich aktuální výčet a odkazy na Facebookové skupiny a stránky, prostřednictvím kterých se můžete přidat dle svých preferencí. 

Mladí praktici

Mladí pediatři

Mladí radiologové

Mladí rehabilitační lékaři

Mladí ORL

Mladí gynekologové

Sekce mladých anesteziologů

Sekce mladých gastroenterologů

Česká chirurgická společnost ČLS JEP

Chybí zde Vaše specializace? Zvažte, zda zájmovou skupinu sami nevytvoříte. Rádi Vám poradíme, pokud budete potřebovat.