Mladí lékaři z.s.

Spolupráce a inzerce

Spolek Mladých lékařů je zcela nezávislý na jakékoliv instituci a jeho zástupci v něm pracují dobrovolně ve svém volném čase. Náklady na naši činnost nejsou závratně velké, přesto nějaké jsou – základní administrativa, webové stránky, pořádání přednášek a Dne Mladých lékařů…

Tyto náklady jsou hrazeny především pomocí selektované inzerce na našich Facebookových stránkách či na Facebookové skupině. Navazujeme krátkodobé i dlouhodobé spolupráce v inzerci férových nabídek cílených na mladou generaci lékařů.

Pokud sympatizujete s naším spolkem a rádi byste jej finančně podpořili, po domluvě ochotně vystavíme darovací smlouvu.

Uvítáme také zájemce o dobrovolnickou spolupráci s naším spolkem – lékaře, právníky, grafiky, fotografy, bloggery…

Máte-li zájem o jakoukoliv formu spolupráce, neváhejte nás kontaktovat na adrese mladi.lekari@seznam.cz nebo na tel. čísle 721 227 008.