Mladí lékaři z.s.

Přehled spolků, kontakty

Obor název pod záštitou ČLS JEP web FB kontaktní osoba mailový kontakt
Alergologie            
Anesteziologie a resustitace Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů Česká spol. anesteziologie a resuscitace www.csarim.cz/sekce/sekce-mladych-anesteziologu https://www.facebook.com/groups/192227191308228/?ref=bookmarks MUDr. Martina Klincová Klincova.Martina@fnbrno.cz
Dermatologie            
Dětská chirurgie            
Dětská neurologie            
Diabetologie Fórum mladých diabetologů Diabetická asociace (není pod ČLS JEP) www.diabetickaasociace.cz     info@dacr.net
Endokrinologie            
Gastroenterologie Sekce mladých gastroenterologů Česká gastroenterologická společnost www.cgs-cls.cz/sekce/mladi-gastroenterologove/ https://www.facebook.com/groups/547987842328809/ MUDr. Barbora Pipek barbora.pipek@seznam.cz
Geriatrie Sekce mladých geriatrů Česká gerontologická a geriatrická společnost www.cggs.cz   MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.  ha.van@seznam.cz
Gynekologie a porodnictví       https://www.facebook.com/groups/239753796146647    
Hematologie            
Chirurgie Sekce mladých chirurgů Česká chirurgická společnost www.chirurgie.cz/sekce-spolecnosti/sekce-mladych-chirurgu https://www.facebook.com/Česká-chirurgická-společnost-ČLS-JEP-154671465023415/ MUDr.Grolich Tomáš Grolich.Tomas@fnbrno.cz
Infekční lékařství            
Kardiochirurgie            
Kardiologie Kardio 35 Česká kardiologická společnost www.kardio-cz.cz https://www.facebook.com/Kardio35/ MUDr. Jakub Honěk, Ph.D. jakub.honek@fnmotol.cz
Klinická biochemie            
Klinická onkologie Sekce mladých onkologů Česká onkologická společnost www.linkos.cz      
Lékařská genetika            
Lékařská mikrobiologie            
Maxilofaciální chirurgie            
Nefrologie            
Neurologie            
Nukleární medicína            
Oftalmologie Česká společnost mladých oftalmologů   www.csmo.cz   MUDr. Pavla Dohnalová csmo@centrum.cz
ORL Sekce mladých ORL Česká společnost otorinolaryngologie www.otorinolaryngologie.cz/sekce-mladych-orl/ https://www.facebook.com/mladiorl.cz/ MUDr. Martin Formánek, Ph.D. martin.formanek@fno.cz
Ortopedie a traumatologie            
Patologie            
Pediatrie Sekce mladých pediatrů   www.pediatrics.cz https://www.facebook.com/groups/157856581736191 MUDr. Tomáš Nečas tnecas@mail.muni.cz
Plastická chirurgie            
Psychiatrie Sekce mladých psychiatrů Psychiatrická společnost www.psychiatrie.cz/sekce-jednotlive-sekce/sekce-mladych-psychiatru   MUDr. Pavel Trančík pavel.trancik@bohnice.cz
Revmatologie            
Radiologie Sekce mladých radiologů Radiologická společnost www.crs.cz https://www.facebook.com/groups/270321216408082/ MUDr. Jan Pernický pernickyj@fnplzen.cz
Rehabilitační a fyzikální medicína Spolek mladých rehabilitačních lékařů   www.mladirehabilitacnilekari.cz https://www.facebook.com/groups/1531185410458181/ MUDr. Andrea Švojgrová info@mladirehabilitacnilekari.cz
Soudní lékařství            
Urologie            
Vnitřní lékařství Mladí internisté – pracovní skupina Česká internistická společnost www.interna-cz.eu      
Všeobecné praktické lékařství Mladí praktici   www.mladipraktici.cz https://www.facebook.com/MladiPraktici/ MUDr. Markéta Pfeiferová mladi.praktici@centrum.cz
Urgentní medicína Sekce mladých lékařů Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof urgmed.cz/category/sekce-mladych-lekaru/   MUDr. Katarína Veselá katarina.vesela@zzshmp.cz