Mladí lékaři z.s.

Spolek Mladí lékaři

 

Spolek Mladí lékaři sdružuje lékaře, kterým záleží na pracovních podmínkách a systému vzdělávání lékařů v ČR. Spolek je nezávislou a dobrovolnickou iniciativou, jejímž cílem je především objektivně reprezentovat mladé lékaře, přispívat k pozitivním změnám v českém zdravotnictví a šířit povědomí o problematikách zdravotnictví mezi lékaři i veřejností.

Členy spolku jsou především lékaři ve specializační přípravě, studenti posledních ročníků lékařských fakult a také atestovaní lékaři.

Sdružení vzniklo v roce 2009, aby iniciovalo změny v tehdy rozvráceném a nefungujícím systému specializačního vzdělávání a reagovalo na stále se zhoršující celkové pracovní podmínky pro výkon lékařského povolání.

Již v prvních letech existence měl vznik sdružení velkou mediální odezvu, díky které se mohla veřejnost seznámit s reálným stavem věcí v systému vzdělávání lékařů a jejich zneužíváním. Mladí lékaři dostali možnost jasně formulovat svoje požadavky a návrhy, které pak vedení spolku prosazovalo při řadě jednání s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími institucemi, připomínkovalo připravované vyhlášky a zákony.

Mnohé návrhy byly posléze realizovány a dnešní vzdělávací systém tak zaznamenal již řadu pozitivních změn. V řadě oblastí však problémy stále přetrvávají a pro dobro lékařů a všech jejich pacientů je nutné je řešit. Spolek Mladí lékaři má tedy stále řadu důvodů ke své existenci.

Orgány sdružení

 

S platností od 25. listopadu 2017

Předsednictvo:
MUDr. Martin Kočí – předseda
MUDr. Martina Žižlavská – místopředsedkyně
MUDr. Jiří Šedo, PhD. – místopředseda
MUDr. Ing. Jan Biskup
MUDr. Alžběta Bezvodová
MUDr. Jana Vinklárková
MUDr. Dagmar Štafová

Revizní komise:
MUDr. Martin Švestka – předseda revizní komise
MUDr. Hana Čertíková
Vojtěch Tretera

Předsednictvo spolku