Mladí lékaři z.s.

Cíle a vize

Cílem našeho spolku je především objektivně reprezentovat mladé lékaře, přispívat k pozitivním změnám v českém zdravotnictví a šířit povědomí o problematikách zdravotnictví mezi lékaři i veřejností.

Rádi bychom, aby v naší republice byly takové pracovní a vzdělávací podmínky, ve kterých vypěstujeme a udržíme kvalitní lékaře. Nemotivuje nás snaha o pohodlí samotných lékařů. Na srdci nám leží především kvalita konečné péče poskytované pacientům. Kdykoliv tedy jednáme o změnách českého zdravotnického systému, jsou to právě pacienti, kteří nám leží na mysli. Péče o jejich zdraví je ohrožena kdykoliv, kdy se v nějakém ohledu přestane pečovat o adekvátní podmínky práce a vzdělávání lékařů.

Zástupci spolku se účastní mnohých jednání, na kterých dle kolektivních zkušeností a dle jejich nejlepšího svědomí hájí postupy, které považují za nejprospěšnější.

Dlouhodobě se věnujeme oblasti kvality vzdělávání lékařů, ke které spolek v roce 2016 vydal „Desatero námětů“. V lednu 2018 předsednictvo spolku tento dokument aktualizovalo a bude se o něj opírat v následujícím roce. Jeho plné znění si můžete přečíst zde:

 Desatero námětů k řešení personální krize a klesající kvality vzdělávání lékařů

V dubnu roku 2018 jsme vydali stanovisko k návrhu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který prosazoval zvýšení počtu studentů lékařských fakult. Spolek Mladých lékařů nemůže s tímto postupem souhlasit a vešeré důvody i návrhy řešení uvádíme zde:

Stanovisko Mladých lékařů k navyšování počtu studentů LF

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu – kontaktujte nás kdykoliv na mladi.lekari@seznam.cz