Mladí lékaři z.s.

Partnerské subjekty spolku

Mladí lékaři

Spolek Mladí lékaři sdružuje lékaře, kterým záleží na pracovních podmínkách a systému vzdělávání lékařů v ČR. Spolek je nezávislou a dobrovolnickou iniciativou, jejímž cílem je především objektivně reprezentovat mladé lékaře, přispívat k pozitivním změnám v českém zdravotnictví a šířit povědomí o problematikách zdravotnictví mezi lékaři i veřejností.

Pokud máte zájem být sponzorem, partnerem či vystavovatelem na konferenci kontaktujte nás na mladi.lekari@seznam.cz případně na barbora@bplans.cz

www.mladilekari.cz

MEDDI

Aplikace MEDDI je dílem českého start-up MEDDI hub a.s. Ve spolupráci se Spolkem Mladí lékaři  na přelomu roku 2019 a 2020 byla započata intenzivní spolupráce na testování a úpravě konceptu telemedicínské aplikace, která má nyní světové světové ambice!

https://www.meddi.com/

AbbVie Česká republika

AbbVie je mezinárodní biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj inovativních léků v oblastech s vysokou medicínskou potřebou. Jejím posláním je pomocí získaných znalostí, motivovaných zaměstnanců a unikátního přístupu k inovacím zásadním způsobem zlepšovat životy pacientů v několika terapeutických oblastech: v imunologii, onkologii, neurovědách, péči o oči, virologii, ženském zdraví a gastroenterologii. Kromě toho také nabízí produkty a služby v rámci portfolia Allergan Aesthetics. Celosvětově působí ve více než 70 zemích a zaměstnává přes 47 000 lidí. V České republice se AbbVie dlouhodobě řadí mezi nejlepší zaměstnavatele oceněné ve studii Kincentric Best Employer. Více na www.abbvie.cz.

Proč jsme se rozhodli podpořit Konferenci Mladých lékařů?

Podpora konference Mladých lékařů úzce souvisí s jedním z cílů společnosti AbbVie, a to podílet se na udržitelných řešeních pro zdravotnictví, přispívat k vysoce kvalitní péči o pacienty a být respektovaným a spolehlivým partnerem pro zdravotnickou veřejnost, zdravotnické instituce, pacienty a další stakeholdery. Jsou to právě mladí lékaři a medici, kteří by měli v budoucnu výrazně ovlivňovat úroveň a dlouhodobou udržitelnost českého zdravotnictví. Proto chceme podpořit jejich přístup ke zdravotnickým informacím a možnostem vzdělávat se a přispívat k vytváření motivujících podmínek pro jejich práci, aby se tak zamezilo jejich odchodům do zahraničí, což se ve výsledku promítne do zachování vysoké úrovně našeho zdravotnictví a péče o pacienty.

www.abbvie.cz

AGEL a.s.

AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Jen v České republice v současné době AGEL provozuje dvanáct nemocnic, síť poliklinik, síť lékáren, laboratoří, distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. Od roku 2006 působí AGEL také na Slovensku.

Kvalita péče a bezpečí pacientů je jedním z pilířů, na kterých společnost stojí. Z toho důvodu Skupina AGEL nejen, že splňuje veškeré zákonem dané standardy, ale nad tento rámec zavedla další procesy sledující kvalitu péče, jako jsou například procesy externího sledování. Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí se tak stala v roce 2002 vůbec první nemocnicí v České republice, která si nechala externí audit vyhotovit. V současné chvíli jsou držiteli prestižní akreditace všechny nemocnice skupiny AGEL.

Zdravotnická zařízení Skupiny AGEL poskytují špičkové služby a disponují nejmodernějším přístrojovým vybavením. Statut centra vysoce specializované péče nese a do speciální sítě Ministerstva zdravotnictví ČR se například řadí Komplexní onkologické centrum Nemocnice AGEL Nový Jičín, Iktové centrum Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice či Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. Díky špičkovým léčebným výsledkům a komplexnosti poskytované péče zaznamenává Skupina AGEL neustále rostoucí zájem nejen tuzemských, ale také zahraničních pacientů.

www.agel.cz

CzechInvest (Štěpánská 15, Praha)

„Doposud vždycky lidstvo vyšlo z každé krize posíleno. Velmi věřím podnikavosti českých lidí,“
říká generální ředitel CzechInvestu, Patrik Reichl.

CzechInvest je agenturou pro podporu podnikání a investic, státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992. Jeho hlavním cílem je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky, přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy.

Mezi nejdůležitější aktivity CzechInvestu patří:
– podpora tzv. „chytrých“ investic
– motivace zahraničních investorů k sofistikovaným komplementárním investicím
– rozvoj a kultivace národního start-upového a spin-offového prostředí
– asistence českým firmám při vstupu na zahraniční trhy
– propagace české ekonomiky, technologií a výzkumu a vývoje v zahraničí
– kultivace podnikatelského a investičního prostředí
– spojování partnerů z podnikatelské a výzkumně-vývojové sféry

Organizace disponuje sítí regionálních kanceláří ve všech krajských městech, zaměřenou prioritně na poradenskou činnost.

www.czechinvest.org/cz/

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové patří k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale v celé České republice. Funguje jako spádové centrum nejvyšší úrovně pro přibližně jeden milion obyvatel a celá řada oborů pečuje o pacienty z celé ČR. Na 39 pracovištích včetně 24 klinik se zhruba 1370 lůžky je každý rok hospitalizováno přes 41.000 pacientů, ambulantně je v nemocnici ošetřeno okolo 715.000 pacientů. Jsou zde prováděny nejsložitější chirurgické výkony a používají se moderní technologie v oblasti diagnostiky i léčby. Pro absolventy nemocnice nabízí systém specializačního vzdělávání včetně mimořádných odměn při absolvování základního kmene nebo při složení atestace.

Fakultní nemocnice Hradec Králové chce svojí účastí na konferenci podpořit spolek Mladí lékaři z.s. Věříme, že právě mladým lékařům máme co nabídnout. Disponujeme lékařskými místy v nejrůznějších oborech, podporujeme další vzdělávání včetně jeho finančního zajištění, nabízíme úzkou spolupráci s LF UK v Hradci Králové. K řadě benefitů patří i možnost ubytování.

Veškeré informace o nemocnici získáte na www.fnhk.cz, volná pracovní místa jsou zveřejněna v sekci Kariéra.

www.fnhk.cz

GREYCORTEX s.r.o.

V roce 2020 jsme byli svědky bezprecedentního kyberútoku na české nemocnice. Dvě velké nemocnice zcela vypadly z provozu. Přesně takovým útokům lze předcházet, a proto jsme pozvali na Konferenci Mladých lékařů společnost GREYCORTEX!

GREYCORTEX dokáže detekovat pokročilé kyber bezpečnostní hrozby pomocí umělé inteligence, strojového učení a zpracování velkých dat. Vytváříme produkt pro bezpečný svět sítí. Pomáháme firmám a organizacím na celém světě udržet jejich sítě bezpečné a spolehlivé. GREYCORTEX dokáže rozpoznat bezpečnostní hrozby, které tradiční nástroje často nezachytí.

Začátek firmy sahá do r. 2016, kdy skupina manažerů a vývojářů zpětně vykupuje vlastní technologie. Cílem nově vzniklé společnosti je aplikovat progresivní technologie pro zajištění bezpečnosti počítačových sítí proti moderním pokročilým hrozbám. V r. 2017 uzavírá technologickou alianci se společností ESET, globálním hráčem na poli Internet security, otevírá kanceláře v Japonsku a Polsku.

Její produkt MENDEL poskytuje plnou ochranu sítí proti vnějším i vnitřním hrozbám, chybám v konfiguraci a poskytuje dokonalý přehled o všech zařízeních a jejich komunikaci v síti. Dokáže rozpoznat odchylky od standardního chování a včas odhalovat i takové bezpečnostní hrozby, s jakými se nikdy dříve nesetkal.

www.greycortex.com

Cadenza, s.r.o. (Myslíkova 31, Praha)

Výroba a prodej pracovních oděvů, specializace na módní pracovní oděvy pro lékaře

Zachovat „kouzlo uniformy“ odpovídající důležitosti zdravotnické profese a současně nabídnout profesní oděvy příjemné, pohodlné a esteticky hodnotné. Tento podnět stál u zrodu firmy Cadenza v r. 1990. V r. 1993 se firma představuje první reklamní kampaní a kompletním sortimentem – pracovní oděvy pro lékaře a zdravotní sestry.

Cadenza je česká firma, kde celý výrobní proces od prvního návrhu designu, přes úpravu materiálů až po ušití finálního výrobku probíhá kompletně v České republice. Produkuje ucelené kolekce pracovních oděvů, obuvi a dalších doplňků určených pro lékaře, zdravotní sestry a další zdravotnický personál a pro kosmetické, wellness a spa salony. Nabízí také řadu doplňkových služeb, které přispívají k individualizaci profesního odívání, jako úprava střihů, změna barevného provedení, šití oděvů na zakázku, nebo opatření produktu výšivkou loga zdravotnického zařízení.

důraz na profesionalitu, eleganci a pohodlnost
kvalitu pevnosti, srážlivosti, barevné stálosti a bělost

www.cadenza.cz

Direct People, s.r.o. (Jankovcova 1603, Praha)

„Navrhujeme a spouštíme produkty a služby, které přináší nové zisky a mění trh“, uvádí na firemních stránkách Petr Šídlo, spoluzakladatel a ředitel přední české inovační agentury, která od založení v roce 2010 má za sebou více než 200 projektů pro přední značky, mentor pro StartUpYard a certifikovaný mentor metodiky Lean Stack. Inovátor a vizionář, který působil v Silicon Valley v Kalifornii.

Specializace firmy:
inovační strategie | inovační management | inovace and redesign business modelu | akcelerace tržních výsledků | go-to-market | product management | design thinking | lean startup | agilní řízení | product portfolio management | Lean Stack | high-tech/ICT product design a inovace

Firma dělá inovace, které pomáhají řešit lidem jejich problémy v krátkodobém horizontu.
Jeden z líbivých příkladů je produkt Práce za rohem, aplikace pro zaměstnavatele i zájemce o práci.

www.directpeople.com

Longevity Fórum

„Jediný přírodní zdroj, který ve světě nedochází, jsou starší lidé“,
říká Marc Freedman, jeden z předních světových expertů na dlouhověkost.

Longevity fórum je  iniciativa skupiny lidí a organizací napříč celou českou společností. Problematika dlouhověkosti je extrémně složitá, proto se iniciativa snaží vytvořit co nejširší interdisciplinární skupinu. Jejím záměrem je vznik velké, celospolečenské diskusní platformy, propojování lékařů, klíčových zástupců medicínských zařízení, IT inovátorů, start-upistů, politiků, finančních expertů, atd., s cílem vytvářet diskurz, který bude mít pozitivní dopad na celou společnost a povede ke zlepšování a udržování fyzického a mentálního zdraví. Konkrétním cílem LF do r. 2030 je pomoci lidem získat v průměru pět let kvalitního života stráveného v produktivním zdraví.

Starší lidé v budoucnu zdaleka nebudou tak omezeni ve svých aktivitách jako předchozí generace. To vytváří řadu příležitostí. Státy a firmy, které dokáží zareagovat lépe, budou ve výhodě

https://www.longevityforum.eu/

Masarykův onkologický ústav (Žlutý kopec 7, Brno)

MOÚ je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, který je držitelem certifikátu kvality České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví a také certifikátu evropské akreditace jako Clinical Cancer Center OECI. Potvrzuje se v něm, že ústav naplňuje standardy kvality onkologické péče i výzkumu stanovené OECI (Organizace evropských onkologických ústavů) a je v ČR první a zatím jediný, který akreditaci tohoto druhu obdržel.

Ústav zajišťuje komplexní onkologickou péči, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby, rehabilitaci. Zaměřuje se také na vědecko – výzkumnou činnost včetně základního výzkumu. Ročně je v ústavu hospitalizováno téměř 10 000 pacientů a v ambulancích ošetřeno na 200 000 lidí. MOÚ patří k nejlépe hodnoceným zdravotnickým zařízením v České republice a to jak odborníky, tak i pacienty.

www.mou.cz

Medici PRO očkování

Dezinformacím a mýtům panujícím kolem očkování, se od jara roku 2019 věnuje iniciativa Medici PRO Očkování, založená jakožto projekt studentské komory Akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od té doby se spolek značně rozrostl a rozšířil o spolupráci se studenty Marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (MKPR FSV UK).

Toto spojení umožňuje unikátní pohled na problematiku očkování jak z pohledu mediků, jakožto studentů na pomezí laické a odborné lékařské veřejnosti, tak zároveň studentů MKPR, kteří rozumí efektivnímu vyvracení mýtů a prezentaci informací srozumitelnou a přitažlivou formou.

Původním zaměřením projektu zůstává vakcinace obecně, nedávno vyšla například série videí Nemoci nejsou vidět, ale nezmizely, ve které je představeno pět onemocnění, které se podařilo díky očkování dostat pod kontrolu. Vzhledem k nedostatku srozumitelných informací ohledně vakcíny proti novému koronaviru se ale spolek začal letos velmi intenzivně věnovat problematice vakcinace proti COVID-19 a sklízí na tomto poli značné úspěchy.

https://www.mediciproockovani.cz/

Mladí praktici z. s. (Zdaru 8, Praha)

Trvalý nedostatek lékařů v odlehlých oblastech, strach mladých lékařů jít do vlastních ambulancí, obavy lékařů z podnikání… krátký výčet nejpalčivěších problémů trápících mladé praktické lékaře.

„My, mladí praktici, chceme dělat práci, kterou jsme studovali a na jakou se těšíme: léčit pacienty, vzdělávat sebe a další nastupující generaci lékařů, nechceme úřadovat – to ať dělají úředníci, kteří jsou za to placeni, přidáváním administrativy je ohrožováno zdraví pacientů“.
Mladí praktici z.s., a účastníci V. Praktické konference pro praktické lékaře

Členy sdružení, které vzniklo v r. 2009, jsou studenti medicíny oboru všeobecného lékařství, lékaři ve specializační přípravě, kteří mají zájem stát se praktickým lékařem a lékaři do 5 let po složení atestační zkoušky z všeobecného praktického lékařství.

Sdružení poskytuje zázemí zájemcům o obor, účastní se jednání, týkajících se mladých praktiků, především v oblasti vzdělávání a předávání praxí. Spolupracuje s organizacemi mladých praktiků v Evropě. Jeho cílem je zvyšovat prestiž oboru, podporovat jeho kvalitu, přinášet inspiraci ze zemí, kde má primární péče dlouhou tradici a vynikající výsledky.

www.mladipraktici.cz

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov je moderní, profesionální a rychle se rozvíjející nemocnice, přitom má velmi bohatou tradici sahající až do Rakousko-Uherska do roku 1898, kdy byla založena. Dnes se řadí mezi středně velké nemocnice Středočeského kraje, a i přes její velký nedávný rozvoj si stále si udržuje příjemnou rodinnou atmosféru a přátelský kolektiv.

Disponuje řadou ambulantních pracovišť a deseti lůžkovými odděleními s celkovou kapacitou až 435 lůžek. Zajímavostí jsou speciální programy, jako je péče o válečné veterány, spánková laboratoř, estetická medicína, sportovní medicína, kýlní centrum a další. Součástí je nadregionálně významná transfuzní stanice. Nemocnice má vlastní lékárnu i laboratorní komplement. Od roku 2014 je nemocnice akreditována Spojenou akreditační komisí v oblasti kvality a bezpečí poskytované péče.

Kontinuálně již několik let probíhají významné investice do modernizace a rozvoje, které vedou k výraznému zlepšení komfortu pacientů i zaměstnanců. Byly pořízeny nové přístroje v hodnotě sto milionů korun, dále byla kompletně zrekonstruována a nově vybavena celá řada oddělení nemocnice jako např. dětské oddělení, neurologické oddělení, multioborová jednotka intenzivní péče, interní ambulance, porodní boxy, endoskopické centrum, nemocniční lékárna, interní oddělení a další. Od října 2020 mohou pacienti nemocnice využít služeb zcela nově vybudovaného Komplexního rehabilitačního centra.
Více informací najdete na www.hospital-bn.cz.

www.hospital-bn.cz

TeskaLabs

Společnost TeskaLabs vytváří a poskytuje produkty v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat, a produkty řešící oblast elektronických podpisů. TeskaLabs je dodavatelem kybernetické bezpečnosti pro Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM), Fakultní nemocnici v Plzni, či LINET.

teskalabs.com

Trimed

Spolek studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy funguje již od roku 1996. Od té doby výrazně formuje společenské dění na fakultě prostřednictvím široké škály akcí od plesů přes charitativní večery, vědecké konference, veletrhy práce a soustředění prvních ročníků až po přednášky a kurzy první pomoci. Organizace slouží především jako platforma, kde se studenti setkávají, nachází nové přátele, učí se novým věcem, získávají různé praktické informace a především zjišťují, že studium na lékařské fakultě může být i něco víc, než jen usilovné hodiny strávené v knihovně.

Trimed má několik sekcí a podspolků:
– Kulturní sekce
– Společenská sekce
– Mezinárodní sekce
– Studijní sekce
– Bakalářská sekce
– Divadelní spolek
– Fotografování, tvorba videa a grafiky
– Studentský časopis
– Sekce se zájmem o akutní medicínu
– Sekce se zájmem o vietnamskou kulturu

www.trimed.cz

Virtual Lab, s.r.o. (Lipová 9, České Budějovice)

„Nasadíte si virtuální brýle a ocitnete se na jednotce intenzivní péče, ve které na vás hledí pacient. Jeden ze základních scénářů je kombinace COVID, cukrovka a vysoký krevní tlak,“ přibližuje Leoš Kubíček, zakladatel a jednatel společnosti Holistic Management, ze které se oddělila firma Virtual Lab, sídlící v Jihočeském vědeckotechnickém parku.

Jediná v ČR takto využívá program Virtual Orator, kde se dá nastavit místo, počet posluchačů, složení obecenstva, jejich přístup k prezentujícímu a míra vyrušování, vnější vlivy (sanitka, popeláři, hluk města…) a předem připravené otázky, které celou zkušenost výrazně personalizují. Dokáže i přitvrdit – to když počas tréninku nechá pacienta ztratit dech…

Virtual Lab chce pomoci českému zdravotnictví připravit se na zátěžové situace a naučit personál obsluhovat specializované přístroje. Kooperuje s akademickou sférou a provozovateli nemocnic s cílem hlubší analýzy lidí z praxe, aby mohli projekt úspěšně posouvat dál. Program by se tak mohl stát úspěšným edukativním prostředkem pro sestry, studenty i pro začínající lékaře.

www.virtual-lab.cz

Loono, z. s. (Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 2, Praha)

„Správný čas myslet na své zdraví je právě teď. Za pár měsíců by totiž mohlo být pozdě.“
MUDr. Kateřina Vacková, zakladatelka sdružení

Učit lidi, aby na své zdraví mysleli včas, je hlavní idejí sdružení. Za 6 let své existence se může pochválit skvělými výkony a výsledky:
– 150 lékařů, mediků a členů týmu
– 1 600 realizovaných workshopů
– 83 000 vyškolených lidí
– 47 lidí si díky proškolení odhalilo rakovinu
– 35 000 fanoušků na sociálních sítích

Hlavními liniemi dosahování těchto výsledků jsou edukační workshopy ve školách, na veřejných akcích a festivalech po celé ČR a organizace odborných panelových diskusí na témata týkající se zdraví a zdravotní prevence. Sdružení spolupracuje také z nadšenci z nejrůznějších profesních oblastí, zejména s odborníky na marketing, projektové řízení, fundraising, účetní a daňové poradenství. Pozadu nezůstávají ani v boji z Covidem. Školitelé každý den pomáhají v terénu – odebírají testy, starají se o pacienty, vozí zdravotnický materiál anebo odpovídají na infolinkách.

www.loono.cz

Czech Hospital Placement Program (Novodvorská 1129/177, 142 00 Praha)

Český program pro anglicky mluvící studenty zdravotnických oborů z celého světa! Nabízí jedinečné a speciálně navrhnuté stáže v nemocnicích na různých pracovištích dle zájmu studenta.

Pro zdravotnické profesionály, nemocnice a soukromé praxe – nabízí možnost stát se mentory zahraničních studentů, nebo přivítat u sebe v nemocnici či soukromé praxi zahraniční pacienty, taktéž může pomoci s pracovním uplatněním v ČR.

Spolupracuje každý den s více jak 80 mentory ve 20 specializacích, s lékaři, zdravotními sestrami, farmaceuty, biomed. inženýry, fyzioterapeuty, paramediky a dalšími zdravotnickými profesionály. Prestižní univerzity udělují pro účast v CHPP talentovaným studentům stipendia. Služby CHPP využilo již více než 800 studentů z celého světa.

https://www.chpprogram.com/

Unicare Medical

Jsme první soukromé zdravotnické zařízení v České republice poskytující prémiovou zdravotní péči již od roku 1994 se zaměřením na mezinárodní klientelu žijící v Česku a tomu odpovídá i jazykové vybavení našeho personálu, který mluví 13 jazyky.

Naši lékaři patří k těm nejlepším v oboru a nabízí 20 lékařských specializací – od praktického lékařství, pediatrie, gynekologie, stomatologie, psychosomatiky, fyzioterapie a dalších, jejichž kompletní výpis najdete na našich webových stránkách: www.unicare.cz

V Unicare Medical kontinuálně budujeme příjemné rodinné prostředí, kde se klienti cítí vítaní, a kde má na vás lékař vždy dostatek času. Zakládáme si empatickém jednání, vstřícné a srozumitelné komunikaci lékařů i personálu kliniky, minimalizujme čekací lhůty. Jsme otevřeni do večerních hodin a disponujeme moderním prostředím kliniky 100m od stanice metra Bořislavka.

Medicon a Pronatal ze skupiny Medicon

Skupina MEDICON a Pronatal patří k významnému provozovateli ambulantní péče a péče v oblasti asistované reprodukce. Rozsahem poskytovaných ambulantních zdravotnických služeb patříme k největším hráčům na trhu, přičemž se věnujeme i oblasti dlouhodobé následné péče. Mezi naše priority patří odborně kvalifikovaný personál a špičkové přístrojové vybavení.

Významně se profilujeme v oblastech radiodiagnostika (všechny dostupné metody, tj. ultrazvuky, skiagrafické rentgeny, skiaskopické rentgeny, panoramatické zubní rentgeny, denzitometry, mamografy, CT (pracoviště počítačové tomografie) a MR (magnetická rezonance), Asistovaná reprodukce – V této oblasti jsme dvojkou na trhu Péče o ženu – mamografický screening (dvojka na trhu v ČR) s unikátním napojením na Onkocentrum (zaměřené primárně na léčbu karcinomu prsu. Jsme hrdí na to, že naší součástí je i pracoviště Mammacentrum Budějovická (dříve Zelený pruh), které bylo jedním z prvních pracovišť screeningu rakoviny prsu a ve svých počátcích pomáhalo vybudovat screeningový systém platný pro celou Českou republiku. Dále jsme aktivní na poli jednodenní chirurgie. V ambulantní péči rádi vyzdvihneme naše plicní oddělení – jedno z mála pracovišť v Praze, které disponuje kalmetizační ambulancí pro provádění tuberkulínového testu. Naše gastroenterologie je zařazena mezi centra screeningové kolonoskopie v rámci programu prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Skupina Medicon a Pronatal zaměstnává cca 1300 osob, z čehož zhruba 90 % tvoří lékaři a střední zdravotnický personál, kteří měsíčně ošetří více než 20 000 klientů.

Nemocnice s poliklinikou Havířov

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. poskytuje zdravotní péči pro spádovou oblast primárně až pro 130 000 obyvatel města Havířov a okolí, sekundární potom zejména v oborech hematoonkologie, urologie, otorinolaryngologie, psychiatrie a infekce pro spádovou oblast od 200 000 až po 500 000 obyvatel.

Nemocnice jako jediná v okrese poskytuje komplementární služby v oblasti patologie a svým spektrem poskytované péče se hlásí a je předurčena k zajištění koncepce sítě urgentního příjmu, který bude nabízet jak nízkoprahové tak vysokoprahové části pro celý okres Karviná a okolí. Ve výše jmenovaných oborech je nemocnice nadregionálním poskytovatelem zdravotní péče, kde jejími partnery jsou potom obě nejbližší FN v Ostravě a v Olomouci. Minulý rok nemocnice instalovala nejnovější generaci magnetické rezonance, čímž doplnila již tak komplexní spektrum komplementu.

Nemocnice je dále charakteristická péčí o onkologické pacienty, kteří se prolínají spektrem zdravotní péče všech výše uvedených oborů. Proto v současné době probíhá naplňování střednědobé vize nemocnice být krajským centrem s rozšířenou onkologickou péčí, stacionářem, včetně ústavní paliativní péče, které by tak doplnilo onko – chirurgické obory a taktéž ne-chirurgicky léčené pacienty například právě v oboru hematoonkologie.

Nemocnice taktéž jako jedna mála v okrese s takřka 300tisíci obyvateli zajišťuje intenzivní péči pro dětské pacienty,kde na svých 5-ti boxech JIP ročně ošetří a hospitalizuje cca 580 dětských pacientů.

www.nsphav.cz