Mladí lékaři z.s.

Partneři konference

Mladí lékaři

Spolek Mladí lékaři sdružuje lékaře, kterým záleží na pracovních podmínkách a systému vzdělávání lékařů v ČR. Spolek je nezávislou a dobrovolnickou iniciativou, jejímž cílem je především objektivně reprezentovat mladé lékaře, přispívat k pozitivním změnám v českém zdravotnictví a šířit povědomí o problematikách zdravotnictví mezi lékaři i veřejností.

Pokud máte zájem být sponzorem, partnerem či vystavovatelem na konferenci kontaktujte nás na mladi.lekari@seznam.cz případně na barbora@bplans.cz

www.mladilekari.cz

AbbVie Česká republika

AbbVie je mezinárodní biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj inovativních léků v oblastech s vysokou medicínskou potřebou. Jejím posláním je pomocí získaných znalostí, motivovaných zaměstnanců a unikátního přístupu k inovacím zásadním způsobem zlepšovat životy pacientů v několika terapeutických oblastech: v imunologii, onkologii, neurovědách, péči o oči, virologii, ženském zdraví a gastroenterologii. Kromě toho také nabízí produkty a služby v rámci portfolia Allergan Aesthetics. Celosvětově působí ve více než 70 zemích a zaměstnává přes 47 000 lidí. V České republice se AbbVie dlouhodobě řadí mezi nejlepší zaměstnavatele oceněné ve studii Kincentric Best Employer. Více na www.abbvie.cz.

Proč jsme se rozhodli podpořit Konferenci Mladých lékařů?

Podpora konference Mladých lékařů úzce souvisí s jedním z cílů společnosti AbbVie, a to podílet se na udržitelných řešeních pro zdravotnictví, přispívat k vysoce kvalitní péči o pacienty a být respektovaným a spolehlivým partnerem pro zdravotnickou veřejnost, zdravotnické instituce, pacienty a další stakeholdery. Jsou to právě mladí lékaři a medici, kteří by měli v budoucnu výrazně ovlivňovat úroveň a dlouhodobou udržitelnost českého zdravotnictví. Proto chceme podpořit jejich přístup ke zdravotnickým informacím a možnostem vzdělávat se a přispívat k vytváření motivujících podmínek pro jejich práci, aby se tak zamezilo jejich odchodům do zahraničí, což se ve výsledku promítne do zachování vysoké úrovně našeho zdravotnictví a péče o pacienty.

www.abbvie.cz

Cadenza, s.r.o. (Myslíkova 31, Praha)

Výroba a prodej pracovních oděvů, specializace na módní pracovní oděvy pro lékaře

Zachovat „kouzlo uniformy“ odpovídající důležitosti zdravotnické profese a současně nabídnout profesní oděvy příjemné, pohodlné a esteticky hodnotné. Tento podnět stál u zrodu firmy Cadenza v r. 1990. V r. 1993 se firma představuje první reklamní kampaní a kompletním sortimentem – pracovní oděvy pro lékaře a zdravotní sestry.

Cadenza je česká firma, kde celý výrobní proces od prvního návrhu designu, přes úpravu materiálů až po ušití finálního výrobku probíhá kompletně v České republice. Produkuje ucelené kolekce pracovních oděvů, obuvi a dalších doplňků určených pro lékaře, zdravotní sestry a další zdravotnický personál a pro kosmetické, wellness a spa salony. Nabízí také řadu doplňkových služeb, které přispívají k individualizaci profesního odívání, jako úprava střihů, změna barevného provedení, šití oděvů na zakázku, nebo opatření produktu výšivkou loga zdravotnického zařízení.

důraz na profesionalitu, eleganci a pohodlnost
kvalitu pevnosti, srážlivosti, barevné stálosti a bělost

www.cadenza.cz

CzechInvest (Štěpánská 15, Praha)

„Doposud vždycky lidstvo vyšlo z každé krize posíleno. Velmi věřím podnikavosti českých lidí,“
říká generální ředitel CzechInvestu, Patrik Reichl.

CzechInvest je agenturou pro podporu podnikání a investic, státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992. Jeho hlavním cílem je posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky, přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy.

Mezi nejdůležitější aktivity CzechInvestu patří:
– podpora tzv. „chytrých“ investic
– motivace zahraničních investorů k sofistikovaným komplementárním investicím
– rozvoj a kultivace národního start-upového a spin-offového prostředí
– asistence českým firmám při vstupu na zahraniční trhy
– propagace české ekonomiky, technologií a výzkumu a vývoje v zahraničí
– kultivace podnikatelského a investičního prostředí
– spojování partnerů z podnikatelské a výzkumně-vývojové sféry

Organizace disponuje sítí regionálních kanceláří ve všech krajských městech, zaměřenou prioritně na poradenskou činnost.

www.czechinvest.org/cz/

Direct People, s.r.o. (Jankovcova 1603, Praha)

„Navrhujeme a spouštíme produkty a služby, které přináší nové zisky a mění trh“, uvádí na firemních stránkách Petr Šídlo, spoluzakladatel a ředitel přední české inovační agentury, která od založení v roce 2010 má za sebou více než 200 projektů pro přední značky, mentor pro StartUpYard a certifikovaný mentor metodiky Lean Stack. Inovátor a vizionář, který působil v Silicon Valley v Kalifornii.

Specializace firmy:
inovační strategie | inovační management | inovace and redesign business modelu | akcelerace tržních výsledků | go-to-market | product management | design thinking | lean startup | agilní řízení | product portfolio management | Lean Stack | high-tech/ICT product design a inovace

Firma dělá inovace, které pomáhají řešit lidem jejich problémy v krátkodobém horizontu.
Jeden z líbivých příkladů je produkt Práce za rohem, aplikace pro zaměstnavatele i zájemce o práci.

www.directpeople.com

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové patří k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale v celé České republice. Funguje jako spádové centrum nejvyšší úrovně pro přibližně jeden milion obyvatel a celá řada oborů pečuje o pacienty z celé ČR. Na 39 pracovištích včetně 24 klinik se zhruba 1370 lůžky je každý rok hospitalizováno přes 41.000 pacientů, ambulantně je v nemocnici ošetřeno okolo 715.000 pacientů. Jsou zde prováděny nejsložitější chirurgické výkony a používají se moderní technologie v oblasti diagnostiky i léčby. Pro absolventy nemocnice nabízí systém specializačního vzdělávání včetně mimořádných odměn při absolvování základního kmene nebo při složení atestace.

Fakultní nemocnice Hradec Králové chce svojí účastí na konferenci podpořit spolek Mladí lékaři z.s. Věříme, že právě mladým lékařům máme co nabídnout. Disponujeme lékařskými místy v nejrůznějších oborech, podporujeme další vzdělávání včetně jeho finančního zajištění, nabízíme úzkou spolupráci s LF UK v Hradci Králové. K řadě benefitů patří i možnost ubytování.

Veškeré informace o nemocnici získáte na www.fnhk.cz, volná pracovní místa jsou zveřejněna v sekci Kariéra.

www.fnhk.cz

FYZIOklinika s.r.o. (Machkova 2, Praha)

nestátní rehabilitační zdravotnické zařízení, držitel titulu Firma roku 2017 Hl. m. Prahy

Radiální, fokusovaná a planární rázová vlna je atutem?? vlastních kombinací terapeutických postupů Fyziokliniky, jak vrátit pacienty k normálnímu, bezbolestnému životu, práci a zálibám. „Jde technologicky velmi dopředu a představuje ve svém oboru nejnovější trendy,“ tak zhodnotil udělení titulu Firma roku 2017 Hlavního města Prahy Fyzioklinice člen poroty Lukáš Krupička z Vodafone Czech Republic. Klinika se snaží o využití potenciálu rázové vlny také v dalších léčebných odvětvích (erektilní dysfunkce, celulitida, proces hojení komplikovaných ran).

V rámci inovativního přístupu nově provozuje fyzioterapii kombinovanou s virtuální realitou. Posilování hlubokého stabilizačního systému nemusí být nuda. Zatímco fyzioterapeut koriguje pacienta do správné polohy, ten lítá ve virtuálním světě a dělá to nejlepší pro prevenci i léčbu bolesti zad. V nabídce má dále manuální a přístrojovou lymfodrenáž, kinesiotaping, širokou nabídku masáží a skupinových cvičení a další terapeutické postupy.

www.fyzioklinika.cz

GREYCORTEX s.r.o.

V roce 2020 jsme byli svědky bezprecedentního kyberútoku na české nemocnice. Dvě velké nemocnice zcela vypadly z provozu. Přesně takovým útokům lze předcházet, a proto jsme pozvali na Konferenci Mladých lékařů společnost GREYCORTEX!

GREYCORTEX dokáže detekovat pokročilé kyber bezpečnostní hrozby pomocí umělé inteligence, strojového učení a zpracování velkých dat. Vytváříme produkt pro bezpečný svět sítí. Pomáháme firmám a organizacím na celém světě udržet jejich sítě bezpečné a spolehlivé. GREYCORTEX dokáže rozpoznat bezpečnostní hrozby, které tradiční nástroje často nezachytí.

Začátek firmy sahá do r. 2016, kdy skupina manažerů a vývojářů zpětně vykupuje vlastní technologie. Cílem nově vzniklé společnosti je aplikovat progresivní technologie pro zajištění bezpečnosti počítačových sítí proti moderním pokročilým hrozbám. V r. 2017 uzavírá technologickou alianci se společností ESET, globálním hráčem na poli Internet security, otevírá kanceláře v Japonsku a Polsku.

Její produkt MENDEL poskytuje plnou ochranu sítí proti vnějším i vnitřním hrozbám, chybám v konfiguraci a poskytuje dokonalý přehled o všech zařízeních a jejich komunikaci v síti. Dokáže rozpoznat odchylky od standardního chování a včas odhalovat i takové bezpečnostní hrozby, s jakými se nikdy dříve nesetkal.

www.greycortex.com

Longevity Forum

„Jediný přírodní zdroj, který ve světě nedochází, jsou starší lidé“,
říká Marc Freedman, jeden z předních světových expertů na dlouhověkost.

Longevity Forum je registrováno jako zapsaný spolek, spolupráce je řešena smluvním způsobem. LF může vstupovat do konkrétních podpůrných aktivit jako partner či spolupodílník.

Jde o iniciativu skupiny lidí a organizací napříč celou českou společností. Problematika dlouhověkosti je extrémně složitá, proto se iniciativa snaží vytvořit co nejširší interdisciplinární skupinu. Jejím záměrem je vznik velké, celospolečenské diskusní platformy, propojování lékařů, klíčových zástupců medicínských zařízení, IT inovátorů, start-upistů, politiků, finančních expertů, atd., s cílem vytvářet diskurz, který bude mít pozitivní dopad na celou společnost a povede ke zlepšování a udržování fyzického a mentálního zdraví. Konkrétním cílem LF do r. 2030 je pomoci lidem získat v průměru pět let kvalitního života stráveného v produktivním zdraví.

Starší lidé v budoucnu zdaleka nebudou tak omezeni ve svých aktivitách jako předchozí generace. To vytváří řadu příležitostí. Státy a firmy, které dokáží zareagovat lépe, budou ve výhodě

thelongevityforum.com

Loono, z. s. (Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 2, Praha)

„Správný čas myslet na své zdraví je právě teď. Za pár měsíců by totiž mohlo být pozdě.“
MUDr. Kateřina Vacková, zakladatelka sdružení

Učit lidi, aby na své zdraví mysleli včas, je hlavní idejí sdružení. Za 6 let své existence se může pochválit skvělými výkony a výsledky:
– 150 lékařů, mediků a členů týmu
– 1 600 realizovaných workshopů
– 83 000 vyškolených lidí
– 47 lidí si díky proškolení odhalilo rakovinu
– 35 000 fanoušků na sociálních sítích

Hlavními liniemi dosahování těchto výsledků jsou edukační workshopy ve školách, na veřejných akcích a festivalech po celé ČR a organizace odborných panelových diskusí na témata týkající se zdraví a zdravotní prevence. Sdružení spolupracuje také z nadšenci z nejrůznějších profesních oblastí, zejména s odborníky na marketing, projektové řízení, fundraising, účetní a daňové poradenství. Pozadu nezůstávají ani v boji z Covidem. Školitelé každý den pomáhají v terénu – odebírají testy, starají se o pacienty, vozí zdravotnický materiál anebo odpovídají na infolinkách.

www.loono.cz

Masarykův onkologický ústav (Žlutý kopec 7, Brno)

MOÚ je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, který je držitelem certifikátu kvality České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví a také certifikátu evropské akreditace jako Clinical Cancer Center OECI. Potvrzuje se v něm, že ústav naplňuje standardy kvality onkologické péče i výzkumu stanovené OECI (Organizace evropských onkologických ústavů) a je v ČR první a zatím jediný, který akreditaci tohoto druhu obdržel.

Ústav zajišťuje komplexní onkologickou péči, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby, rehabilitaci. Zaměřuje se také na vědecko – výzkumnou činnost včetně základního výzkumu. Ročně je v ústavu hospitalizováno téměř 10 000 pacientů a v ambulancích ošetřeno na 200 000 lidí. MOÚ patří k nejlépe hodnoceným zdravotnickým zařízením v České republice a to jak odborníky, tak i pacienty.

www.mou.cz

Medici na ulici

spolek studentů oborů Všeobecné lékařství a Ošetřovatelství všech tří pražských lékařských fakult UK

Nejčastěji ošetřují chronické rány, například bércové vředy. Nechce se to hojit, píchá to, štípe, je to hnus,“ říká pan Julius, jeden z četných klientů Mediků na ulici. Podobným způsobem často média slovně ilustrují jejich činnost. Je to výstižné. Žádné pohodlí teplé a vybavené ordinace. Společnost jim dělají venkovní prostory, zima, horko, vlhko a špína bezdomoveckých doupat. A samozřejmě, veškeré výkony zdarma. Zpravidla bez poděkování, či projevů vděčnosti, které ovšem v komunitě lidí se sníženou schopností vést komunikaci příliš očekávat nelze.

Projekt navazuje na celosvětové hnutí Street Medicine, které vzniklo v průběhu devadesátých let 20. století v USA. U nás začal fungovat před 5 lety, pod původním názvem Medici pomáhají, díky iniciativě MUDr. Andrey Pekárkové, tehdejší studentky 3. lékařské fakulty UK. Dnes projekt těchto ambasadorů Hippokrata sdružuje desítky studentů, kteří spolupracují také s hlavním městem Praha, městem Brno a charitativními organizacemi, např. Naděje, Armáda spásy, Sant’Egidio a dalšími. “Říkáme jim, jak mají o své zdraví pečovat, byť je to v jejich podmínkách velmi těžké,” popisují svou činnost medici.

www.facebook.com/Medicinaulici

Mladí praktici z. s. (Zdaru 8, Praha)

Trvalý nedostatek lékařů v odlehlých oblastech, strach mladých lékařů jít do vlastních ambulancí, obavy lékařů z podnikání… krátký výčet nejpalčivěších problémů trápících mladé praktické lékaře.

„My, mladí praktici, chceme dělat práci, kterou jsme studovali a na jakou se těšíme: léčit pacienty, vzdělávat sebe a další nastupující generaci lékařů, nechceme úřadovat – to ať dělají úředníci, kteří jsou za to placeni, přidáváním administrativy je ohrožováno zdraví pacientů“.
Mladí praktici z.s., a účastníci V. Praktické konference pro praktické lékaře

Členy sdružení, které vzniklo v r. 2009, jsou studenti medicíny oboru všeobecného lékařství, lékaři ve specializační přípravě, kteří mají zájem stát se praktickým lékařem a lékaři do 5 let po složení atestační zkoušky z všeobecného praktického lékařství.

Sdružení poskytuje zázemí zájemcům o obor, účastní se jednání, týkajících se mladých praktiků, především v oblasti vzdělávání a předávání praxí. Spolupracuje s organizacemi mladých praktiků v Evropě. Jeho cílem je zvyšovat prestiž oboru, podporovat jeho kvalitu, přinášet inspiraci ze zemí, kde má primární péče dlouhou tradici a vynikající výsledky.

www.mladipraktici.cz

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov je moderní, profesionální a rychle se rozvíjející nemocnice, přitom má velmi bohatou tradici sahající až do Rakousko-Uherska do roku 1898, kdy byla založena. Dnes se řadí mezi středně velké nemocnice Středočeského kraje, a i přes její velký nedávný rozvoj si stále si udržuje příjemnou rodinnou atmosféru a přátelský kolektiv.

Disponuje řadou ambulantních pracovišť a deseti lůžkovými odděleními s celkovou kapacitou až 435 lůžek. Zajímavostí jsou speciální programy, jako je péče o válečné veterány, spánková laboratoř, estetická medicína, sportovní medicína, kýlní centrum a další. Součástí je nadregionálně významná transfuzní stanice. Nemocnice má vlastní lékárnu i laboratorní komplement. Od roku 2014 je nemocnice akreditována Spojenou akreditační komisí v oblasti kvality a bezpečí poskytované péče.

Kontinuálně již několik let probíhají významné investice do modernizace a rozvoje, které vedou k výraznému zlepšení komfortu pacientů i zaměstnanců. Byly pořízeny nové přístroje v hodnotě sto milionů korun, dále byla kompletně zrekonstruována a nově vybavena celá řada oddělení nemocnice jako např. dětské oddělení, neurologické oddělení, multioborová jednotka intenzivní péče, interní ambulance, porodní boxy, endoskopické centrum, nemocniční lékárna, interní oddělení a další. Od října 2020 mohou pacienti nemocnice využít služeb zcela nově vybudovaného Komplexního rehabilitačního centra.
Více informací najdete na www.hospital-bn.cz.

www.hospital-bn.cz

TeskaLabs

Společnost TeskaLabs vytváří a poskytuje produkty v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat, a produkty řešící oblast elektronických podpisů. TeskaLabs je dodavatelem kybernetické bezpečnosti pro Institut Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM), Fakultní nemocnici v Plzni, či LINET.

teskalabs.com

Trimed

Spolek studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy funguje již od roku 1996. Od té doby výrazně formuje společenské dění na fakultě prostřednictvím široké škály akcí od plesů přes charitativní večery, vědecké konference, veletrhy práce a soustředění prvních ročníků až po přednášky a kurzy první pomoci. Organizace slouží především jako platforma, kde se studenti setkávají, nachází nové přátele, učí se novým věcem, získávají různé praktické informace a především zjišťují, že studium na lékařské fakultě může být i něco víc, než jen usilovné hodiny strávené v knihovně.

Trimed má několik sekcí a podspolků:
– Kulturní sekce
– Společenská sekce
– Mezinárodní sekce
– Studijní sekce
– Bakalářská sekce
– Divadelní spolek
– Fotografování, tvorba videa a grafiky
– Studentský časopis
– Sekce se zájmem o akutní medicínu
– Sekce se zájmem o vietnamskou kulturu

www.trimed.cz

Virtual Lab, s.r.o. (Lipová 9, České Budějovice)

„Nasadíte si virtuální brýle a ocitnete se na jednotce intenzivní péče, ve které na vás hledí pacient. Jeden ze základních scénářů je kombinace COVID, cukrovka a vysoký krevní tlak,“ přibližuje Leoš Kubíček, zakladatel a jednatel společnosti Holistic Management, ze které se oddělila firma Virtual Lab, sídlící v Jihočeském vědeckotechnickém parku.

Jediná v ČR takto využívá program Virtual Orator, kde se dá nastavit místo, počet posluchačů, složení obecenstva, jejich přístup k prezentujícímu a míra vyrušování, vnější vlivy (sanitka, popeláři, hluk města…) a předem připravené otázky, které celou zkušenost výrazně personalizují. Dokáže i přitvrdit – to když počas tréninku nechá pacienta ztratit dech…

Virtual Lab chce pomoci českému zdravotnictví připravit se na zátěžové situace a naučit personál obsluhovat specializované přístroje. Kooperuje s akademickou sférou a provozovateli nemocnic s cílem hlubší analýzy lidí z praxe, aby mohli projekt úspěšně posouvat dál. Program by se tak mohl stát úspěšným edukativním prostředkem pro sestry, studenty i pro začínající lékaře.

www.virtual-lab.cz